Skip to main content

NIS2

Hvad er NIS2?

NIS2 er med andre ord “Network and Information Systems 2 Directive”. Det er en opdateret version af NIS-direktivet fra 2016, og har til formål at styrke cybersikkerheden i EU-landene ved at fastsætte krav til sikkerheden af netværks- og informationssystemer, der bruges i sektorer som energi, transport, sundhed og finans.

NIS2-direktivet indeholder bestemmelser om rapportering af cyberhændelser, krav til cybersikkerhedsforanstaltninger for såkaldte “digitale tjenesteydere” og samarbejde mellem medlemsstaterne for at beskytte kritiske infrastrukturer mod cybertrusler. Det er en del af EU’s bredere indsats for at forbedre cyberresiliens og beskytte samfundet mod digitale trusler.

Vigtigt at notere sig om NIS2:

Fra oktober 2024 vil NIS2-direktivet pålægge skærpede krav vedrørende håndtering af cyber- og informationssikkerhed i flere sektorer i medlemslandene. Disse sektorer omfatter samfundskritisk infrastruktur, såsom ovenstående energi, transport, sundhed og finans samt andre, hvor et nedbrud eller et angreb kan have alvorlige konsekvenser for samfundet.