Skip to main content

PAM / IAM

PAM (Privileged Access Management) og IAM (Identity and Access Management) er to vigtige koncepter inden for it-sikkerhed og adgangsstyring, men de fokuserer på forskellige aspekter af brugeradgang og beskyttelse af digitale aktiver. Her er en forklaring af begge begreber:

 1. IAM (Identity and Access Management):IAM, eller Identity and Access Management, handler om styring af brugernes identiteter og deres adgang til systemer, applikationer og data. Dette omfatter:
  • Brugeridentitet: Oprettelse, vedligeholdelse og sletning af brugeridentiteter, herunder tildeling og tilbagetrækning af brugeradgang.Adgangsstyring: Styring af brugernes rettigheder og privilegier i overensstemmelse med deres roller og ansvar. Dette inkluderer også en politik for mindste privilegium, hvor brugere kun får adgang til de ressourcer og data, de har brug for for at udføre deres job.Autentificering og godkendelse: Sikring af, at brugerne er, hvem de påstår at være, ved hjælp af metoder som adgangskoder, tofaktorautentificering og biometri.Enkelt logon (Single Sign-On – SSO): Gør det lettere for brugere at få adgang til flere systemer og applikationer med en enkelt pålogning.Selvbetjening og glemt adgangskode: Giver brugere mulighed for at ændre deres adgangskoder og håndtere deres egne konti, herunder nulstilling af glemt adgangskode.
  IAM er centreret omkring at administrere og beskytte brugeridentiteter og regulere deres adgang til it-ressourcer. Det hjælper med at minimere risikoen for uautoriseret adgang og beskytter data og systemer.
 2. PAM (Privileged Access Management):PAM, eller Privileged Access Management, fokuserer på administration og kontrol af privilegeret adgang til it-systemer. Dette omfatter:
  • Beskyttelse af privilegerede konti: PAM hjælper med at beskytte og administrere konti med højre privilegier, såsom administrator- eller root-konti, da disse konti er særligt attraktive for angribere.
  • Adgangsstyring: PAM giver mulighed for at spore, overvåge og begrænse adgangen til privilegerede konti og systemer. Det sikrer, at kun autoriserede brugere har adgang til disse konti.
  • Sessionsovervågning og -optagelse: PAM-løsninger giver mulighed for at overvåge aktiviteterne, der udføres af brugere med privilegeret adgang, og optage disse sessioner for revision og efterfølgende analyse.
  • Fjernadgang: PAM-funktioner omfatter ofte muligheden for sikker fjernadgang til systemer uden at afsløre adgangslegitimationer.

PAM er specifikt designet til at beskytte de mest kritiske adgangspunkter og systemer ved at regulere adgangen til brugere med privilegerede konti. Det gør det muligt at minimere risikoen for misbrug af sådanne konti og beskytte organisationens mest følsomme data og ressourcer. PAM og IAM arbejder ofte sammen for at sikre en omfattende tilgang til adgangsstyring og it-sikkerhed