Skip to main content

Risk Management

Hvad er Risk Management?

Her er nogle centrale punkter der forklarer dette:

  1. Risikoidentifikation: Identificer og beskriv de mulige risici, der kan påvirke dine mål eller aktiviteter. Dette kan omfatte interne og eksterne faktorer.
  2. Risikovurdering: Evaluer risici ved at vurdere sandsynligheden for, at de opstår, og de potentielle konsekvenser, hvis de gør det. Dette kan gøres ved at bruge værktøjer som risikomatricer.
  3. Risikohåndtering: Udvikl en plan for at håndtere og mindske risiciene. Dette kan omfatte at acceptere, mindske, overføre eller undgå risikoen.
  4. Risikokommunikation: Kommuniker risici og risikostyringsplaner til relevante interessenter, så alle er informeret om de potentielle trusler og de trufne foranstaltninger.
  5. Risikoovervågning og -styring: Hold øje med risiciene over tid for at sikre, at de stadig håndteres effektivt, og juster din strategi, hvis nødvendigt.