Skip to main content

NSIS

NSIS, forkortelsen for “National Standard for Identitets Sikringsniveauer,” er udviklet af Digitaliseringsstyrelsen. Denne standard etablerer et rammeværk for tillid omkring udstedelse af digitale identiteter. Dette rammeværk er central for at skabe tillid i forbindelse med udstedelse af digitale identiteter, herunder den velkendte overgang fra NemID til MitID og fra NemLog-in2 til NemLog-in3. Arbejdet med at introducere en ny standard indebærer nogle udfordringer, ikke mindst når det kommer til at få alle involverede parter og systemer til at fungere sømløst sammen under den nye standard. Det er her vi i Frontdoor Security kan hjælpe dig!